Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
October 23, 2013
Image Size
157 KB
Resolution
430×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,480
Favourites
62 (who?)
Comments
33
Downloads
28
×
[Graphic] HPBD Krystal Jung by TrangMelody [Graphic] HPBD Krystal Jung by TrangMelody
-Happy birthday Jung Soo Jung - my little ice princess :heart:
-Hơi buồn vì năm nay f(x) như gặp hạn, dính đủ thứ chuyện :((
-Dù sao cũng chúc gái thêm một tuổi ngày càng xinh và thành công hơn :squee:
--------------------------
DO NOT EDIT AND CLAIM IT AS YOUR
DO NOT TAKE OUT OF MY D.A WITHOUT FULL CREDIT
Add a Comment:
 
:iconpitalokaaa:
pitalokaaa Featured By Owner Jul 16, 2014
can i request a graphic to you? :heart:
i love this oneeee
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
đẹp quá :)
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
thank you~ ^^
thấy mấy cái graphic của bn đẹp hơn gấp mấy lần =]]
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
: )) kô có đâu, xấu bome :(
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
đẹp nhìn mún ói máu :(((
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Interface Designer
ói máu vì quá xấu ý = ))
mình thấy của bn đẹp hơn nhìu :(
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Interface Designer
:((( của mik mà đẹp nổi gì
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
cơ mà mình thấy đẹp :(
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
hơ hơ =]] thôi mần quen luôn đê I am a dummy!
Reply
(1 Reply)
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 24, 2013  Student
t hận ><
Reply
Add a Comment: