Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 4, 2013
Image Size
825 KB
Resolution
900×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,454
Favourites
93 (who?)
Comments
36
Downloads
61
×
[Graphic] HPBD Wu Yi Fan by TrangMelody [Graphic] HPBD Wu Yi Fan by TrangMelody
-mừng sn thánh của nhà EXO nạ La la la la
-chúc thánh ngày càng tăng độ bệnh + thick làm màu hơn để cho etic còn chết dài dài nạ La la la la
-chúc thánh quản lí tốt dàn phi tử trong hậu cung của mik nạ ~ có vợ nhiều gì cho nó khổ La la la la

*ngày 6 mới sn mà tranh thủ rảnh đăng luôn :))))*
cre : -render: me, tauotauomaker , BunnyLuvU ,...
Add a Comment:
 
:iconryetic:
Ryetic Featured By Owner Nov 1, 2014
''Ực''
<33333333333333
Reply
:iconhapice:
HapIce Featured By Owner Jan 6, 2014  Hobbyist Artist
Oh my this is so beautiful or maybe I can call it perfection XD
Great work!
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Jan 7, 2014  Student Interface Designer
thank you ^^
Reply
:iconmiahanguyen103:
miahanguyen103 Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Interface Designer
xem hoài vẫn không thấy chán = ))
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
Đẹp quạ :) Mỗi tội xài sharpen đi ='= đừng xài topaz
P/s: Cái đỏ nhìn k có hợp w ăn nhập lắm
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Nov 14, 2013  Student Interface Designer
dùng sharpen nó cứ sạn sạn sao á :v t chỉ dùng khi des china thôi
Reply
:iconbringthe-boysout:
bringthe-boysout Featured By Owner Nov 19, 2013  Student Interface Designer
dùng smart sharpen ý bạn
Reply
:iconspzhi:
Spzhi Featured By Owner Nov 9, 2013
Really nice!!
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
thank you ^^
Reply
:iconchoisherry:
choisherry Featured By Owner Nov 6, 2013  Student
*mÍ-ing* :la:
Reply
Add a Comment: