Shop Mobile More Submit  Join Login
Request from Lpu by TrangMelody Request from Lpu by TrangMelody
-Request from :iconlpukirino:
-Người đầu tiên comt nên ưu tiên làm trước :v mấy cái sau mần từ từ :v
-Hope you like it ,sr vì nó xí, des lut nghề cmnr T^T
-PSD plz check note
---------------------------
-All by me *not texture and png*
---------------------------
DO NOT EDIT AND CLAIM IT AS YOUR
Add a Comment:
 
:iconfunner123:
funner123 Featured By Owner Apr 18, 2014
lờm choa tớ giứ
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
đầu nhìn có vẻ hơi hơi lạc lạc vs cả mod ý 
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
tại bí ý tưởng :v thks đã chém :v
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
:) 
Reply
:iconyeol-sfp:
Yeol-SFP Featured By Owner Oct 5, 2013
Làm Request  cho ta vứi:happybounce: 
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
vô journal của t đăng kí á :v
Reply
:iconyeol-sfp:
Yeol-SFP Featured By Owner Oct 6, 2013
ờ ờ
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Digital Artist
đẹp quá đê 
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
pikachu Rup cheeks plz
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 5, 2013  Student
đẹp bm hà xấu giề :v tks gái ná <3
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
chỉ là thấy k bằng mấy cái cover trước :v
kcj :v
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 5, 2013  Student
vầy là đẹp ròi :v long lanh bm =]]
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
:v mần quen lun đê
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 5, 2013  Student
LPu aka Linh 94er nạ :v
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
susu - g98 :v
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 5, 2013  Student
qhệ :v
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
e - ss :v
Reply
(1 Reply)
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
đẹp vccm :o (Eek) 
ngoài câu này ra em chả còn câu nào để tả
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
hình như e ngoài câu đó chả còn câu j để comt cho t :v
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
cái 1 nhìn hơi hơi không hợp chứ pờ phét r
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
hờ hờ cái đầu bg bị lq :v
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
vầng
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 5, 2013
Image Size
1.0 MB
Resolution
980×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
811
Favourites
34 (who?)
Comments
23
Downloads
11
×